นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้าที่มีต่อบริษัท เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย 


03 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 219 ครั้ง

Engine by shopup.com